Arabiska för flirtande, ghazal (kärleksdikt)

ghazal
ﻏَﺰَﻝ
flirtande, ghazal (kärleksdikt) – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flirtande, ghazal (kärleksdikt) uttalas ghazal och skrivs ﻏَﺰَﻝ.

Kategori: poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flirtande, ghazal (kärleksdikt) består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flirtande, ghazal (kärleksdikt)

Alla bokstäver i flirtande, ghazal (kärleksdikt)

ﻏَﺰَﻝ
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﺰ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ghayn
gh
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flirtande, ghazal (kärleksdikt) består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺰَﻝ och uttalas ghazal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver