Arabiska för profet

nabiyy
ﻧَﺒِﻲّ
profet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för profet uttalas nabiyy och skrivs ﻧَﺒِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet profet består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med profet

Alla bokstäver i profet

ﻧَﺒِﻲّ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
nun
n
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för profet består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻧَﺒِﻲّ och uttalas nabiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver