Arabiska för profet-imitatör, spåman

mutanabbi'
ﻣُﺘَﻨَﺒِّﺊ
profet-imitatör, spåman – maskulinum singular

Det arabiska ordet för profet-imitatör, spåman uttalas mutanabbi' och skrivs ﻣُﺘَﻨَﺒِّﺊ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet profet-imitatör, spåman består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med profet-imitatör, spåman

Alla bokstäver i profet-imitatör, spåman

ﻣُﺘَﻨَﺒِّﺊ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺒـ
ـﺊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺒـ
ـﺊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
 
mim
m
ta
t
nun
n
beh
b
'
 
 
Det arabiska ordet för profet-imitatör, spåman består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺊ ) och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻨَﺒِّﺊ och uttalas mutanabbi'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver