Arabiska för brinna, brännas

iHtaraqa
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
brinna, brännas – dåtid han
yaHtariqu
ﻳَﺤﺘَﺮِﻕُ
brinna, brännas – nutid han

Det arabiska verbet för att brinna, brännas skrivs ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ och uttalas iHtaraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺘَﺮِﻕُ och uttalas yaHtariqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brinna, brännas består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brinna, brännas

Alla bokstäver i brinna, brännas

ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alef
Ha
H
ta
t
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för brinna, brännas består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ och uttalas iHtaraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brinna, brännas

ifta3ala blir iHtaraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för brinna, brännas skrivs ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ och uttalas iHtaraqa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är H, r och q, blir ordet iHtaraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brinna, brännas

Böjningsformer av brinna, brännas

dåtid
nutid
han
iHtaraqa
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
han - dåtid
yaHtariqu
ﻳَﺤﺘَﺮِﻕُ
han - nutid
hon
iHtaraqat
ﺍِﺣﺘَﺮَﻗَﺖ
hon - dåtid
taHtariqu
ﺗَﺤﺘَﺮِﻕُ
hon - nutid
jag
iHtaraqtu
ﺍِﺣﺘَﺮَﻗﺖُ
jag - dåtid
'aHtariqu
ﺃَﺣﺘَﺮِﻕُ
jag - nutid