Arabiska för informera

'a3lama
ﺃَﻋﻠَﻢَ
informera – dåtid han
yu3limu
ﻳُﻌﻠِﻢُ
informera – nutid han

Det arabiska verbet för att informera skrivs ﺃَﻋﻠَﻢَ och uttalas 'a3lama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌﻠِﻢُ och uttalas yu3limu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet informera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med informera

Alla bokstäver i informera

ﺃَﻋﻠَﻢَ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ـﺄ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för informera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻋﻠَﻢَ och uttalas 'a3lama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för informera

'af3ala blir 'a3lama

Vi har sett att det arabiska ordet för informera skrivs ﺃَﻋﻠَﻢَ och uttalas 'a3lama. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 'a3lama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som informera

Böjningsformer av informera

dåtid
nutid
han
'a3lama
ﺃَﻋﻠَﻢَ
han - dåtid
yu3limu
ﻳُﻌﻠِﻢُ
han - nutid
hon
'a3lamat
ﺃَﻋﻠَﻤَﺖ
hon - dåtid
tu3limu
ﺗُﻌﻠِﻢُ
hon - nutid
jag
'a3lamtu
ﺃَﻋﻠَﻤﺖُ
jag - dåtid
'u3limu
ﺃُﻋﻠِﻢُ
jag - nutid