Arabiska för gurkmeja

kurkum
ﻛُﺮﻛُﻢ
gurkmeja – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gurkmeja uttalas kurkum och skrivs ﻛُﺮﻛُﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i gurkmeja

ﻛُﺮﻛُﻢ
ﻛـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
ra
r
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för gurkmeja består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻛُﺮﻛُﻢ och uttalas kurkum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver