Arabiska för tråg, ugnsform

Siiniyya
ﺻِﻴﻨِﻴَّﺔ
tråg, ugnsform – femininum singular

Det arabiska ordet för tråg, ugnsform uttalas Siiniyya och skrivs ﺻِﻴﻨِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: matlagning
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tråg, ugnsform består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tråg, ugnsform

Alla bokstäver i tråg, ugnsform

ﺻِﻴﻨِﻴَّﺔ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Sad
S
ya
y
nun
n
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tråg, ugnsform består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻِﻴﻨِﻴَّﺔ och uttalas Siiniyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver