Arabiska för kinesisk

Siiniyy
ﺻِﻴﻨِﻲّ
kinesisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kinesisk uttalas Siiniyy och skrivs ﺻِﻴﻨِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kinesisk består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kinesisk

Alla bokstäver i kinesisk

ﺻِﻴﻨِﻲّ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻨـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Sad
S
ya
y
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kinesisk består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺻِﻴﻨِﻲّ och uttalas Siiniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver