Arabiska för Kina

alSSiin
ﺍَﻟﺼِّﻴﻦ
Kina – maskulinum singular

Det arabiska ordet för Kina uttalas alSSiin och skrivs ﺍَﻟﺼِّﻴﻦ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: egennamn.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet Kina består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med Kina

Alla bokstäver i Kina

ﺍَﻟﺼِّﻴﻦ
ﻟـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
lam
l
Sad
S
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för Kina består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺍَﻟﺼِّﻴﻦ och uttalas alSSiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver