Böjningsformer av verbet 'att koka'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'aghliyu
أَغلِيُ
jag - nutid
ghalaytu
غَلَيتُ
jag - dåtid
'aghliya
أَغلِيَ
jag - subjunktiv
'aghlii
أَغلِي
jag - jussiv
du (m)
taghliyu
تَغلِيُ
du (m) - nutid
ghalayta
غَلَيتَ
du (m) - dåtid
taghliya
تَغلِيَ
du (m) - subjunktiv
taghlii
تَغلِي
du (m) - jussiv
du (f)
taghliyiina
تَغلِيِينَ
du (f) - nutid
ghalayti
غَلَيتِ
du (f) - dåtid
taghliyii
تَغلِيِي
du (f) - subjunktiv
taghliyii
تَغلِيِي
du (f) - jussiv
han
yaghliyu
يَغلِيُ
han - nutid
ghalaya
غَلَيَ
han - dåtid
yaghliya
يَغلِيَ
han - subjunktiv
yaghlii
يَغلِي
han - jussiv
hon
taghliyu
تَغلِيُ
hon - nutid
ghalayat
غَلَيَت
hon - dåtid
taghliya
تَغلِيَ
hon - subjunktiv
taghlii
تَغلِي
hon - jussiv
vi
naghliyu
نَغلِيُ
vi - nutid
ghalaynaa
غَلَينَا
vi - dåtid
naghliya
نَغلِيَ
vi - subjunktiv
naghlii
نَغلِي
vi - jussiv
ni (m)
taghliyuuna
تَغلِيُونَ
ni (m) - nutid
ghalaytum
غَلَيتُم
ni (m) - dåtid
taghliyuu
تَغلِيُوا
ni (m) - subjunktiv
taghliyuu
تَغلِيُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
taghliina
تَغلِينَ
ni (f) - nutid
ghalaytunna
غَلَيتُنَّ
ni (f) - dåtid
taghliina
تَغلِينَ
ni (f) - subjunktiv
taghliina
تَغلِينَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yaghliyuuna
يَغلِيُونَ
de (m) - nutid
ghalayuu
غَلَيُوا
de (m) - dåtid
yaghliyuu
يَغلِيُوا
de (m) - subjunktiv
yaghliyuu
يَغلِيُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yaghliina
يَغلِينَ
de (f) - nutid
ghalayna
غَلَينَ
de (f) - dåtid
yaghliina
يَغلِينَ
de (f) - subjunktiv
yaghliina
يَغلِينَ
de (f) - jussiv
ni två
taghliyaani
تَغلِيَانِ
ni två - nutid
ghalaytumaa
غَلَيتُمَا
ni två - dåtid
taghliyaa
تَغلِيَا
ni två - subjunktiv
taghliyaa
تَغلِيَا
ni två - jussiv
de två (m)
yaghliyaani
يَغلِيَانِ
de två (m) - nutid
ghalayaa
غَلَيَا
de två (m) - dåtid
yaghliyaa
يَغلِيَا
de två (m) - subjunktiv
yaghliyaa
يَغلِيَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
taghliyaani
تَغلِيَانِ
de två (f) - nutid
ghalayataa
غَلَيَتَا
de två (f) - dåtid
taghliyaa
تَغلِيَا
de två (f) - subjunktiv
taghliyaa
تَغلِيَا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
'ighlii
إِغلِي
du (m) - imperativ
du (f)
'ighliiii
إِغلِيِي
du (f) - imperativ
du (dual)
'ighliiaa
إِغلِيَا
du (dual) - imperativ
ni (m)
'ighliiuu
إِغلِيُوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'ighliina
إِغلِينَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.