Arabiska för koka

ghalaa
ﻏَﻠَﻰ
koka – dåtid han
yaghlii
ﻳَﻐﻠِﻲ
koka – nutid han

Det arabiska verbet för att koka skrivs ﻏَﻠَﻰ och uttalas ghalaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﻠِﻲ och uttalas yaghlii. Se fler böjningar

Kategori: matlagning
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koka består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koka

Alla bokstäver i koka

ﻏَﻠَﻰ
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻰ
 
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻰ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻰ
 
ghayn
gh
lam
l
a
 
 
Det arabiska ordet för koka består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻏَﻠَﻰ och uttalas ghalaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av koka

dåtid
nutid
han
ghalaa
ﻏَﻠَﻰ
han - dåtid
yaghlii
ﻳَﻐﻠِﻲ
han - nutid
hon
ghalat
ﻏَﻠَﺖ
hon - dåtid
taghlii
ﺗَﻐﻠِﻲ
hon - nutid
jag
ghalaytu
ﻏَﻠَﻴﺖُ
jag - dåtid
'aghlii
ﺃَﻏﻠِﻲ
jag - nutid