Böjningsformer av verbet 'att hälla'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'askubu
أَسكُبُ
jag - nutid
sakabtu
سَكَبتُ
jag - dåtid
'askuba
أَسكُبَ
jag - subjunktiv
'askub
أَسكُب
jag - jussiv
du (m)
taskubu
تَسكُبُ
du (m) - nutid
sakabta
سَكَبتَ
du (m) - dåtid
taskuba
تَسكُبَ
du (m) - subjunktiv
taskub
تَسكُب
du (m) - jussiv
du (f)
taskubiina
تَسكُبِينَ
du (f) - nutid
sakabti
سَكَبتِ
du (f) - dåtid
taskubii
تَسكُبِي
du (f) - subjunktiv
taskubii
تَسكُبِي
du (f) - jussiv
han
yaskubu
يَسكُبُ
han - nutid
sakaba
سَكَبَ
han - dåtid
yaskuba
يَسكُبَ
han - subjunktiv
yaskub
يَسكُب
han - jussiv
hon
taskubu
تَسكُبُ
hon - nutid
sakabat
سَكَبَت
hon - dåtid
taskuba
تَسكُبَ
hon - subjunktiv
taskub
تَسكُب
hon - jussiv
vi
naskubu
نَسكُبُ
vi - nutid
sakabnaa
سَكَبنَا
vi - dåtid
naskuba
نَسكُبَ
vi - subjunktiv
naskub
نَسكُب
vi - jussiv
ni (m)
taskubuuna
تَسكُبُونَ
ni (m) - nutid
sakabtum
سَكَبتُم
ni (m) - dåtid
taskubuu
تَسكُبُوا
ni (m) - subjunktiv
taskubuu
تَسكُبُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
taskubna
تَسكُبنَ
ni (f) - nutid
sakabtunna
سَكَبتُنَّ
ni (f) - dåtid
taskubna
تَسكُبنَ
ni (f) - subjunktiv
taskubna
تَسكُبنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yaskubuuna
يَسكُبُونَ
de (m) - nutid
sakabuu
سَكَبُوا
de (m) - dåtid
yaskubuu
يَسكُبُوا
de (m) - subjunktiv
yaskubuu
يَسكُبُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yaskubna
يَسكُبنَ
de (f) - nutid
sakabna
سَكَبنَ
de (f) - dåtid
yaskubna
يَسكُبنَ
de (f) - subjunktiv
yaskubna
يَسكُبنَ
de (f) - jussiv
ni två
taskubaani
تَسكُبَانِ
ni två - nutid
sakabtumaa
سَكَبتُمَا
ni två - dåtid
taskubaa
تَسكُبَا
ni två - subjunktiv
taskubaa
تَسكُبَا
ni två - jussiv
de två (m)
yaskubaani
يَسكُبَانِ
de två (m) - nutid
sakabaa
سَكَبَا
de två (m) - dåtid
yaskubaa
يَسكُبَا
de två (m) - subjunktiv
yaskubaa
يَسكُبَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
taskubaani
تَسكُبَانِ
de två (f) - nutid
sakabataa
سَكَبَتَا
de två (f) - dåtid
taskubaa
تَسكُبَا
de två (f) - subjunktiv
taskubaa
تَسكُبَا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
'uskub
أُسكُب
du (m) - imperativ
du (f)
'uskubii
أُسكُبِي
du (f) - imperativ
du (dual)
'uskubaa
أُسكُبَا
du (dual) - imperativ
ni (m)
'uskubuu
أُسكُبُوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'uskubna
أُسكُبنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.