Arabiska för hälla

sakaba
ﺳَﻜَﺐَ
hälla – dåtid han
yaskubu
ﻳَﺴﻜُﺐُ
hälla – nutid han

Det arabiska verbet för att hälla skrivs ﺳَﻜَﺐَ och uttalas sakaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﻜُﺐُ och uttalas yaskubu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: matlagning
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälla består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, kaf som skrivs och uttalas k och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälla

Alla bokstäver i hälla

ﺳَﻜَﺐَ
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﻜـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
sin
s
kaf
k
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hälla består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﻜَﺐَ och uttalas sakaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hälla

fa3ala blir sakaba

Vi har sett att det arabiska ordet för hälla skrivs ﺳَﻜَﺐَ och uttalas sakaba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, k och b, blir ordet sakaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hälla

Böjningsformer av hälla

dåtid
nutid
han
sakaba
ﺳَﻜَﺐَ
han - dåtid
yaskubu
ﻳَﺴﻜُﺐُ
han - nutid
hon
sakabat
ﺳَﻜَﺒَﺖ
hon - dåtid
taskubu
ﺗَﺴﻜُﺐُ
hon - nutid
jag
sakabtu
ﺳَﻜَﺒﺖُ
jag - dåtid
'askubu
ﺃَﺳﻜُﺐُ
jag - nutid