Arabiska för spridande

rashsha
ﺭَﺷَّﺔ
spridande – femininum singular

Det arabiska ordet för spridande uttalas rashsha och skrivs ﺭَﺷَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spridande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, shin som skrivs och uttalas sh och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spridande

Alla bokstäver i spridande

ﺭَﺷَّﺔ
ﺷـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
ra
r
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för spridande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺷَّﺔ och uttalas rashsha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver