Arabiska för blandad, oordnad

mukhallaT
ﻣُﺨَﻠَّﻂ
blandad, oordnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blandad, oordnad uttalas mukhallaT och skrivs ﻣُﺨَﻠَّﻂ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blandad, oordnad består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blandad, oordnad

Alla bokstäver i blandad, oordnad

ﻣُﺨَﻠَّﻂ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
kha
kh
lam
l
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för blandad, oordnad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﻠَّﻂ och uttalas mukhallaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver