Arabiska för blandad

mukhtalaT
ﻣُﺨﺘَﻠَﻂ
blandad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blandad uttalas mukhtalaT och skrivs ﻣُﺨﺘَﻠَﻂ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blandad består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blandad

Alla bokstäver i blandad

ﻣُﺨﺘَﻠَﻂ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
kha
kh
ta
t
lam
l
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för blandad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨﺘَﻠَﻂ och uttalas mukhtalaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver