Arabiska för blanda, skapa förvirring

khallaTa
ﺧَﻠَّﻂَ
blanda, skapa förvirring – dåtid han
yukhalliTu
ﻳُﺨَﻠِّﻂُ
blanda, skapa förvirring – nutid han

Det arabiska verbet för att blanda, skapa förvirring skrivs ﺧَﻠَّﻂَ och uttalas khallaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻠِّﻂُ och uttalas yukhalliTu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blanda, skapa förvirring består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blanda, skapa förvirring

Alla bokstäver i blanda, skapa förvirring

ﺧَﻠَّﻂَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
lam
l
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för blanda, skapa förvirring består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَّﻂَ och uttalas khallaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av blanda, skapa förvirring

dåtid
nutid
han
khallaTa
ﺧَﻠَّﻂَ
han - dåtid
yukhalliTu
ﻳُﺨَﻠِّﻂُ
han - nutid
hon
khallaTat
ﺧَﻠَّﻄَﺖ
hon - dåtid
tukhalliTu
ﺗُﺨَﻠِّﻂُ
hon - nutid
jag
khallaTtu
ﺧَﻠَّﻄﺖُ
jag - dåtid
'ukhalliTu
ﺃُﺧَﻠِّﻂُ
jag - nutid