Arabiska för blanda ihop

khalaTa
ﺧَﻠَﻂَ
blanda ihop – dåtid han
yakhliTu
ﻳَﺨﻠِﻂُ
blanda ihop – nutid han

Det arabiska verbet för att blanda ihop skrivs ﺧَﻠَﻂَ och uttalas khalaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﻠِﻂُ och uttalas yakhliTu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: matlagning
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blanda ihop består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blanda ihop

Alla bokstäver i blanda ihop

ﺧَﻠَﻂَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
lam
l
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för blanda ihop består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَﻂَ och uttalas khalaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av blanda ihop

dåtid
nutid
han
khalaTa
ﺧَﻠَﻂَ
han - dåtid
yakhliTu
ﻳَﺨﻠِﻂُ
han - nutid
hon
khalaTat
ﺧَﻠَﻄَﺖ
hon - dåtid
takhliTu
ﺗَﺨﻠِﻂُ
hon - nutid
jag
khalaTtu
ﺧَﻠَﻄﺖُ
jag - dåtid
'akhliTu
ﺃَﺧﻠِﻂُ
jag - nutid