Arabiska för ingrediens, innehåll

muHtawaa
ﻣُﺤﺘَﻮَﻯ
ingrediens, innehåll – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ingrediens, innehåll uttalas muHtawaa och skrivs ﻣُﺤﺘَﻮَﻯ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ingrediens, innehåll består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ingrediens, innehåll

Alla bokstäver i ingrediens, innehåll

ﻣُﺤﺘَﻮَﻯ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﻰ
 
mim
m
Ha
H
ta
t
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för ingrediens, innehåll består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﺘَﻮَﻯ och uttalas muHtawaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver