Arabiska för disharmonisk, inkompatibel

mutanaafar
ﻣُﺘَﻨَﺎﻓَﺮ
disharmonisk, inkompatibel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för disharmonisk, inkompatibel uttalas mutanaafar och skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻓَﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet disharmonisk, inkompatibel består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med disharmonisk, inkompatibel

Alla bokstäver i disharmonisk, inkompatibel

ﻣُﺘَﻨَﺎﻓَﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
nun
n
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för disharmonisk, inkompatibel består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻨَﺎﻓَﺮ och uttalas mutanaafar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för disharmonisk, inkompatibel

mutafaa3al blir mutanaafar

Vi har sett att det arabiska ordet för disharmonisk, inkompatibel skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻓَﺮ och uttalas mutanaafar. Ordet följer mönstret passivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3al och ordets rotbokstäver är n, f och r, blir ordet mutanaafar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som disharmonisk, inkompatibel