Arabiska för smutsa ner

wassakha
ﻭَﺳَّﺦَ
smutsa ner – dåtid han
yuwassikhu
ﻳُﻮَﺳِّﺦُ
smutsa ner – nutid han

Det arabiska verbet för att smutsa ner skrivs ﻭَﺳَّﺦَ och uttalas wassakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺳِّﺦُ och uttalas yuwassikhu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smutsa ner består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och kha som skrivs ﺥ och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smutsa ner

Alla bokstäver i smutsa ner

ﻭَﺳَّﺦَ
ﺳـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺦ
 
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
waw
w
sin
s
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för smutsa ner består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺳَّﺦَ och uttalas wassakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smutsa ner

fa33ala blir wassakha

Vi har sett att det arabiska ordet för smutsa ner skrivs ﻭَﺳَّﺦَ och uttalas wassakha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, s och kh, blir ordet wassakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smutsa ner

Böjningsformer av smutsa ner

dåtid
nutid
han
wassakha
ﻭَﺳَّﺦَ
han - dåtid
yuwassikhu
ﻳُﻮَﺳِّﺦُ
han - nutid
hon
wassakhat
ﻭَﺳَّﺨَﺖ
hon - dåtid
tuwassikhu
ﺗُﻮَﺳِّﺦُ
hon - nutid
jag
wassakhtu
ﻭَﺳَّﺨﺖُ
jag - dåtid
'uwassikhu
ﺃُﻭَﺳِّﺦُ
jag - nutid