Arabiska för möta

laqiya
ﻟَﻘِﻲَ
möta – dåtid han
yalqaa
ﻳَﻠﻘَﻰ
möta – nutid han

Det arabiska verbet för att möta skrivs ﻟَﻘِﻲَ och uttalas laqiya i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﻘَﻰ och uttalas yalqaa. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möta består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möta

Alla bokstäver i möta

ﻟَﻘِﻲَ
ﻟـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﻟـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
lam
l
qaf
q
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för möta består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻘِﻲَ och uttalas laqiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möta

fa3ila blir laqiya

Vi har sett att det arabiska ordet för möta skrivs ﻟَﻘِﻲَ och uttalas laqiya. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är l, q och y, blir ordet laqiya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möta

Böjningsformer av möta

dåtid
nutid
han
laqiya
ﻟَﻘِﻲَ
han - dåtid
yalqaa
ﻳَﻠﻘَﻰ
han - nutid
hon
laqiyat
ﻟَﻘِﻴَﺖ
hon - dåtid
talqaa
ﺗَﻠﻘَﻰ
hon - nutid
jag
laqiitu
ﻟَﻘِﻴﺖُ
jag - dåtid
'alqaa
ﺃَﻟﻘَﻰ
jag - nutid