Arabiska för krossa

kassara
ﻛَﺴَّﺮَ
krossa – dåtid han
yukassiru
ﻳُﻜَﺴِّﺮُ
krossa – nutid han

Det arabiska verbet för att krossa skrivs ﻛَﺴَّﺮَ och uttalas kassara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜَﺴِّﺮُ och uttalas yukassiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet krossa består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med krossa

Alla bokstäver i krossa

ﻛَﺴَّﺮَ
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
kaf
k
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för krossa består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺴَّﺮَ och uttalas kassara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för krossa

fa33ala blir kassara

Vi har sett att det arabiska ordet för krossa skrivs ﻛَﺴَّﺮَ och uttalas kassara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är k, s och r, blir ordet kassara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som krossa

Böjningsformer av krossa

dåtid
nutid
han
kassara
ﻛَﺴَّﺮَ
han - dåtid
yukassiru
ﻳُﻜَﺴِّﺮُ
han - nutid
hon
kassarat
ﻛَﺴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tukassiru
ﺗُﻜَﺴِّﺮُ
hon - nutid
jag
kassartu
ﻛَﺴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ukassiru
ﺃُﻛَﺴِّﺮُ
jag - nutid