Arabiska för irriterad

mutaDaayiq
ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ
irriterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för irriterad uttalas mutaDaayiq och skrivs ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irriterad består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ya som skrivs och uttalas y och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irriterad

Alla bokstäver i irriterad

ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻀـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻀـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ta
t
Dad
D
alef
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för irriterad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ och uttalas mutaDaayiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för irriterad

mutafaa3il blir mutaDaayiq

Vi har sett att det arabiska ordet för irriterad skrivs ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ och uttalas mutaDaayiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är D, y och q, blir ordet mutaDaayiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som irriterad