Arabiska för irritera

Daayaqa
ﺿَﺎﻳَﻖَ
irritera – dåtid han
yuDaayiqu
ﻳُﻀَﺎﻳِﻖُ
irritera – nutid han

Det arabiska verbet för att irritera skrivs ﺿَﺎﻳَﻖَ och uttalas Daayaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻀَﺎﻳِﻖُ och uttalas yuDaayiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irritera består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ya som skrivs och uttalas y och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irritera

Alla bokstäver i irritera

ﺿَﺎﻳَﻖَ
ﺿـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺿـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Dad
D
alef
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för irritera består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺿَﺎﻳَﻖَ och uttalas Daayaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för irritera

faa3ala blir Daayaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för irritera skrivs ﺿَﺎﻳَﻖَ och uttalas Daayaqa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är D, y och q, blir ordet Daayaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som irritera

Böjningsformer av irritera

dåtid
nutid
han
Daayaqa
ﺿَﺎﻳَﻖَ
han - dåtid
yuDaayiqu
ﻳُﻀَﺎﻳِﻖُ
han - nutid
hon
Daayaqat
ﺿَﺎﻳَﻘَﺖ
hon - dåtid
tuDaayiqu
ﺗُﻀَﺎﻳِﻖُ
hon - nutid
jag
Daayaqtu
ﺿَﺎﻳَﻘﺖُ
jag - dåtid
'uDaayiqu
ﺃُﺿَﺎﻳِﻖُ
jag - nutid