Arabiska för kirurg

jarraaH
ﺟَﺮَّﺍﺡ
kirurg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kirurg uttalas jarraaH och skrivs ﺟَﺮَّﺍﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kirurg i:

jarraaHuuna
ﺟَﺮَّﺍﺣُﻮﻥَ
kirurg – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kirurg består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kirurg

Alla bokstäver i kirurg

ﺟَﺮَّﺍﺡ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
jim
j
ra
r
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för kirurg består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺮَّﺍﺡ och uttalas jarraaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kirurg

fa33aal blir jarraaH

Vi har sett att det arabiska ordet för kirurg skrivs ﺟَﺮَّﺍﺡ och uttalas jarraaH. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är j, r och H, blir ordet jarraaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kirurg