Böjningsformer av verbet 'att sakna'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'aftaqidu
أَفتَقِدُ
jag - nutid
'iftaqadtu
إِفتَقَدتُ
jag - dåtid
'aftaqid
أَفتَقِد
jag - subjunktiv
'aftaqid
أَفتَقِد
jag - jussiv
du (m)
taftaqidu
تَفتَقِدُ
du (m) - nutid
'iftaqadta
إِفتَقَدتَ
du (m) - dåtid
taftaqid
تَفتَقِد
du (m) - subjunktiv
taftaqid
تَفتَقِد
du (m) - jussiv
du (f)
taftaqidiina
تَفتَقِدِينَ
du (f) - nutid
'iftaqadti
إِفتَقَدتِ
du (f) - dåtid
taftaqidii
تَفتَقِدِي
du (f) - subjunktiv
taftaqidii
تَفتَقِدِي
du (f) - jussiv
han
yaftaqidu
يَفتَقِدُ
han - nutid
'iftaqada
إِفتَقَدَ
han - dåtid
yaftaqid
يَفتَقِد
han - subjunktiv
yaftaqid
يَفتَقِد
han - jussiv
hon
taftaqidu
تَفتَقِدُ
hon - nutid
'iftaqadat
إِفتَقَدَت
hon - dåtid
taftaqid
تَفتَقِد
hon - subjunktiv
taftaqid
تَفتَقِد
hon - jussiv
vi
naftaqidu
نَفتَقِدُ
vi - nutid
'iftaqadnaa
إِفتَقَدنَا
vi - dåtid
naftaqid
نَفتَقِد
vi - subjunktiv
naftaqid
نَفتَقِد
vi - jussiv
ni (m)
taftaqiduuna
تَفتَقِدُونَ
ni (m) - nutid
'iftaqadtum
إِفتَقَدتُم
ni (m) - dåtid
taftaqiduu
تَفتَقِدُوا
ni (m) - subjunktiv
taftaqiduu
تَفتَقِدُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
taftaqidna
تَفتَقِدنَ
ni (f) - nutid
'iftaqadtunna
إِفتَقَدتُنَّ
ni (f) - dåtid
taftaqidna
تَفتَقِدنَ
ni (f) - subjunktiv
taftaqidna
تَفتَقِدنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yaftaqiduuna
يَفتَقِدُونَ
de (m) - nutid
'iftaqaduu
إِفتَقَدُوا
de (m) - dåtid
yaftaqiduu
يَفتَقِدُوا
de (m) - subjunktiv
yaftaqiduu
يَفتَقِدُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yaftaqidna
يَفتَقِدنَ
de (f) - nutid
'iftaqadna
إِفتَقَدنَ
de (f) - dåtid
yaftaqidna
يَفتَقِدنَ
de (f) - subjunktiv
yaftaqidna
يَفتَقِدنَ
de (f) - jussiv
ni två
taftaqidaani
تَفتَقِدَانِ
ni två - nutid
'iftaqadtumaa
إِفتَقَدتُمَا
ni två - dåtid
taftaqidaa
تَفتَقِدَا
ni två - subjunktiv
taftaqidaa
تَفتَقِدَا
ni två - jussiv
de två (m)
yaftaqidaani
يَفتَقِدَانِ
de två (m) - nutid
'iftaqadaa
إِفتَقَدَا
de två (m) - dåtid
yaftaqidaa
يَفتَقِدَا
de två (m) - subjunktiv
yaftaqidaa
يَفتَقِدَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
taftaqidaani
تَفتَقِدَانِ
de två (f) - nutid
'iftaqadataa
إِفتَقَدَتَا
de två (f) - dåtid
taftaqidaa
تَفتَقِدَا
de två (f) - subjunktiv
taftaqidaa
تَفتَقِدَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.