Arabiska för återvändande

3awda
ﻋَﻮﺩَﺓ
återvändande – femininum singular

Det arabiska ordet för återvändande uttalas 3awda och skrivs ﻋَﻮﺩَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns återvändande i:

3awdaat
ﻋَﻮﺩَﺍﺕ
återvändande – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet återvändande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med återvändande

Alla bokstäver i återvändande

ﻋَﻮﺩَﺓ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ـﺪ
ـﺔ
 
ayn
3
waw
w
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för återvändande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻮﺩَﺓ och uttalas 3awda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för återvändande

fa3la blir 3awda

Vi har sett att det arabiska ordet för återvändande skrivs ﻋَﻮﺩَﺓ och uttalas 3awda. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är 3, w och d, blir ordet 3awda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som återvändande