Böjningsformer av verbet 'att brista'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atamazzaqu
أَتَمَزَّقُ
jag - nutid
tamazzaqtu
تَمَزَّقتُ
jag - dåtid
'atamazzaq
أَتَمَزَّق
jag - subjunktiv
'atamazzaq
أَتَمَزَّق
jag - jussiv
du (m)
tatamazzaqu
تَتَمَزَّقُ
du (m) - nutid
tamazzaqta
تَمَزَّقتَ
du (m) - dåtid
tatamazzaq
تَتَمَزَّق
du (m) - subjunktiv
tatamazzaq
تَتَمَزَّق
du (m) - jussiv
du (f)
tatamazzaqiina
تَتَمَزَّقِينَ
du (f) - nutid
tamazzaqti
تَمَزَّقتِ
du (f) - dåtid
tatamazzaqii
تَتَمَزَّقِي
du (f) - subjunktiv
tatamazzaqii
تَتَمَزَّقِي
du (f) - jussiv
han
yatamazzaqu
يَتَمَزَّقُ
han - nutid
tamazzaqa
تَمَزَّقَ
han - dåtid
yatamazzaq
يَتَمَزَّق
han - subjunktiv
yatamazzaq
يَتَمَزَّق
han - jussiv
hon
tatamazzaqu
تَتَمَزَّقُ
hon - nutid
tamazzaqat
تَمَزَّقَت
hon - dåtid
tatamazzaq
تَتَمَزَّق
hon - subjunktiv
tatamazzaq
تَتَمَزَّق
hon - jussiv
vi
natamazzaqu
نَتَمَزَّقُ
vi - nutid
tamazzaqnaa
تَمَزَّقنَا
vi - dåtid
natamazzaq
نَتَمَزَّق
vi - subjunktiv
natamazzaq
نَتَمَزَّق
vi - jussiv
ni (m)
tatamazzaquuna
تَتَمَزَّقُونَ
ni (m) - nutid
tamazzaqtum
تَمَزَّقتُم
ni (m) - dåtid
tatamazzaquu
تَتَمَزَّقُوا
ni (m) - subjunktiv
tatamazzaquu
تَتَمَزَّقُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatamazzaqna
تَتَمَزَّقنَ
ni (f) - nutid
tamazzaqtunna
تَمَزَّقتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatamazzaqna
تَتَمَزَّقنَ
ni (f) - subjunktiv
tatamazzaqna
تَتَمَزَّقنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatamazzaquuna
يَتَمَزَّقُونَ
de (m) - nutid
tamazzaquu
تَمَزَّقُوا
de (m) - dåtid
yatamazzaquu
يَتَمَزَّقُوا
de (m) - subjunktiv
yatamazzaquu
يَتَمَزَّقُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatamazzaqna
يَتَمَزَّقنَ
de (f) - nutid
tamazzaqna
تَمَزَّقنَ
de (f) - dåtid
yatamazzaqna
يَتَمَزَّقنَ
de (f) - subjunktiv
yatamazzaqna
يَتَمَزَّقنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatamazzaqaani
تَتَمَزَّقَانِ
ni två - nutid
tamazzaqtumaa
تَمَزَّقتُمَا
ni två - dåtid
tatamazzaqaa
تَتَمَزَّقَا
ni två - subjunktiv
tatamazzaqaa
تَتَمَزَّقَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatamazzaqaani
يَتَمَزَّقَانِ
de två (m) - nutid
tamazzaqaa
تَمَزَّقَا
de två (m) - dåtid
yatamazzaqaa
يَتَمَزَّقَا
de två (m) - subjunktiv
yatamazzaqaa
يَتَمَزَّقَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatamazzaqaani
تَتَمَزَّقَانِ
de två (f) - nutid
tamazzaqataa
تَمَزَّقَتَا
de två (f) - dåtid
tatamazzaqaa
تَتَمَزَّقَا
de två (f) - subjunktiv
tatamazzaqaa
تَتَمَزَّقَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.