Arabiska för brista

tamazzaqa
ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
brista – dåtid han
yatamazzaqu
ﻳَﺘَﻤَﺰَّﻕُ
brista – nutid han

Det arabiska verbet för att brista skrivs ﺗَﻤَﺰَّﻕَ och uttalas tamazzaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻤَﺰَّﻕُ och uttalas yatamazzaqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brista består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, zayn som skrivs och uttalas z och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brista

Alla bokstäver i brista

ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
mim
m
zayn
z
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för brista består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻤَﺰَّﻕَ och uttalas tamazzaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brista

tafa33ala blir tamazzaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för brista skrivs ﺗَﻤَﺰَّﻕَ och uttalas tamazzaqa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är m, z och q, blir ordet tamazzaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brista

Böjningsformer av brista

dåtid
nutid
han
tamazzaqa
ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
han - dåtid
yatamazzaqu
ﻳَﺘَﻤَﺰَّﻕُ
han - nutid
hon
tamazzaqat
ﺗَﻤَﺰَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tatamazzaqu
ﺗَﺘَﻤَﺰَّﻕُ
hon - nutid
jag
tamazzaqtu
ﺗَﻤَﺰَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'atamazzaqu
ﺃَﺗَﻤَﺰَّﻕُ
jag - nutid