Arabiska för brinna

Haraqa
ﺣَﺮَﻕَ
brinna – dåtid han
yaHriqu
ﻳَﺤﺮِﻕُ
brinna – nutid han

Det arabiska verbet för att brinna skrivs ﺣَﺮَﻕَ och uttalas Haraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺮِﻕُ och uttalas yaHriqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brinna består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brinna

Alla bokstäver i brinna

ﺣَﺮَﻕَ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för brinna består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺮَﻕَ och uttalas Haraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brinna

fa3ala blir Haraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för brinna skrivs ﺣَﺮَﻕَ och uttalas Haraqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, r och q, blir ordet Haraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brinna

Böjningsformer av brinna

dåtid
nutid
han
Haraqa
ﺣَﺮَﻕَ
han - dåtid
yaHriqu
ﻳَﺤﺮِﻕُ
han - nutid
hon
Haraqat
ﺣَﺮَﻗَﺖ
hon - dåtid
taHriqu
ﺗَﺤﺮِﻕُ
hon - nutid
jag
Haraqtu
ﺣَﺮَﻗﺖُ
jag - dåtid
'aHriqu
ﺃَﺣﺮِﻕُ
jag - nutid