Arabiska för sitta

qa3ada
ﻗَﻌَﺪَ
sitta – dåtid han
yaq3udu
ﻳَﻘﻌُﺪُ
sitta – nutid han

Det arabiska verbet för att sitta skrivs ﻗَﻌَﺪَ och uttalas qa3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻌُﺪُ och uttalas yaq3udu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sitta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sitta

Alla bokstäver i sitta

ﻗَﻌَﺪَ
ﻗـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
qaf
q
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för sitta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻌَﺪَ och uttalas qa3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sitta

fa3ala blir qa3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för sitta skrivs ﻗَﻌَﺪَ och uttalas qa3ada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, 3 och d, blir ordet qa3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sitta

Böjningsformer av sitta

dåtid
nutid
han
qa3ada
ﻗَﻌَﺪَ
han - dåtid
yaq3udu
ﻳَﻘﻌُﺪُ
han - nutid
hon
qa3adat
ﻗَﻌَﺪَﺕ
hon - dåtid
taq3udu
ﺗَﻘﻌُﺪُ
hon - nutid
jag
qa3adtu
ﻗَﻌَﺪﺕُ
jag - dåtid
'aq3udu
ﺃَﻗﻌُﺪُ
jag - nutid