Arabiska för förtal

qadH
ﻗَﺪﺡ
förtal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förtal uttalas qadH och skrivs ﻗَﺪﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtal består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtal

Alla bokstäver i förtal

ﻗَﺪﺡ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
qaf
q
dal
d
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förtal består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺪﺡ och uttalas qadH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förtal

fa3l blir qadH

Vi har sett att det arabiska ordet för förtal skrivs ﻗَﺪﺡ och uttalas qadH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, d och H, blir ordet qadH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förtal