Arabiska för falla ned, kollapsa

tasaaqaTa
ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
falla ned, kollapsa – dåtid han
yatasaaqaTu
ﻳَﺘَﺴَﺎﻗَﻂُ
falla ned, kollapsa – nutid han

Det arabiska verbet för att falla ned, kollapsa skrivs ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ och uttalas tasaaqaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺴَﺎﻗَﻂُ och uttalas yatasaaqaTu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet falla ned, kollapsa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet falla ned, kollapsa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med falla ned, kollapsa

Alla bokstäver i falla ned, kollapsa

ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻂ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻂ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ta
t
sin
s
alef
qaf
q
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för falla ned, kollapsa består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ och uttalas tasaaqaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för falla ned, kollapsa

tafaa3ala blir tasaaqaTa

Vi har sett att det arabiska ordet för falla ned, kollapsa skrivs ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ och uttalas tasaaqaTa. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är s, q och T, blir ordet tasaaqaTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som falla ned, kollapsa

Böjningsformer av falla ned, kollapsa

dåtid
nutid
han
tasaaqaTa
ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
han - dåtid
yatasaaqaTu
ﻳَﺘَﺴَﺎﻗَﻂُ
han - nutid
hon
tasaaqaTat
ﺗَﺴَﺎﻗَﻄَﺖ
hon - dåtid
tatasaaqaTu
ﺗَﺘَﺴَﺎﻗَﻂُ
hon - nutid
jag
tasaaqaTtu
ﺗَﺴَﺎﻗَﻄﺖُ
jag - dåtid
'atasaaqaTu
ﺃَﺗَﺴَﺎﻗَﻂُ
jag - nutid