Arabiska för passera

marra
ﻣَﺮَّ
passera – dåtid han
yamurru
ﻳَﻤُﺮُّ
passera – nutid han

Det arabiska verbet för att passera skrivs ﻣَﺮَّ och uttalas marra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤُﺮُّ och uttalas yamurru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet passera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passera består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passera

Alla bokstäver i passera

ﻣَﺮَّ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för passera består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺮَّ och uttalas marra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av passera

dåtid
nutid
han
marra
ﻣَﺮَّ
han - dåtid
yamurru
ﻳَﻤُﺮُّ
han - nutid
hon
marrat
ﻣَﺮَّﺕ
hon - dåtid
tamurru
ﺗَﻤُﺮُّ
hon - nutid
jag
marartu
ﻣَﺮَﺭﺕُ
jag - dåtid
'amurru
ﺃَﻣُﺮُّ
jag - nutid