Arabiska för störtflod, våg

3ubaab
ﻋُﺒَﺎﺏ
störtflod, våg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för störtflod, våg uttalas 3ubaab och skrivs ﻋُﺒَﺎﺏ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet störtflod, våg består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med störtflod, våg

Alla bokstäver i störtflod, våg

ﻋُﺒَﺎﺏ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
beh
b
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för störtflod, våg består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ordet skrivs därför ﻋُﺒَﺎﺏ och uttalas 3ubaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver