Arabiska för fulhet

qubH
ﻗُﺒﺢ
fulhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fulhet uttalas qubH och skrivs ﻗُﺒﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fulhet består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fulhet

Alla bokstäver i fulhet

ﻗُﺒﺢ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
qaf
q
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för fulhet består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗُﺒﺢ och uttalas qubH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fulhet

fu3l blir qubH

Vi har sett att det arabiska ordet för fulhet skrivs ﻗُﺒﺢ och uttalas qubH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är q, b och H, blir ordet qubH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fulhet