Arabiska för göra ful, ogilla

qabbaHa
ﻗَﺒَّﺢَ
göra ful, ogilla – dåtid han
yuqabbiHu
ﻳُﻘَﺒِّﺢُ
göra ful, ogilla – nutid han

Det arabiska verbet för att göra ful, ogilla skrivs ﻗَﺒَّﺢَ och uttalas qabbaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺒِّﺢُ och uttalas yuqabbiHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra ful, ogilla består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra ful, ogilla

Alla bokstäver i göra ful, ogilla

ﻗَﺒَّﺢَ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
qaf
q
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för göra ful, ogilla består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺒَّﺢَ och uttalas qabbaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra ful, ogilla

fa33ala blir qabbaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för göra ful, ogilla skrivs ﻗَﺒَّﺢَ och uttalas qabbaHa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, b och H, blir ordet qabbaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra ful, ogilla

Böjningsformer av göra ful, ogilla

dåtid
nutid
han
qabbaHa
ﻗَﺒَّﺢَ
han - dåtid
yuqabbiHu
ﻳُﻘَﺒِّﺢُ
han - nutid
hon
qabbaHat
ﻗَﺒَّﺤَﺖ
hon - dåtid
tuqabbiHu
ﺗُﻘَﺒِّﺢُ
hon - nutid
jag
qabbaHtu
ﻗَﺒَّﺤﺖُ
jag - dåtid
'uqabbiHu
ﺃُﻗَﺒِّﺢُ
jag - nutid