Arabiska för stenhuggare

Hajjaar
ﺣَﺠَّﺎﺭ
stenhuggare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stenhuggare uttalas Hajjaar och skrivs ﺣَﺠَّﺎﺭ.

Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stenhuggare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stenhuggare

Alla bokstäver i stenhuggare

ﺣَﺠَّﺎﺭ
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
 
Ha
H
jim
j
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för stenhuggare består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺠَّﺎﺭ och uttalas Hajjaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stenhuggare

fa33aal blir Hajjaar

Vi har sett att det arabiska ordet för stenhuggare skrivs ﺣَﺠَّﺎﺭ och uttalas Hajjaar. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är H, j och r, blir ordet Hajjaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stenhuggare