Arabiska för orm

thu3baan
ﺛُﻌﺒَﺎﻥ
orm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för orm uttalas thu3baan och skrivs ﺛُﻌﺒَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orm består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i orm

ﺛُﻌﺒَﺎﻥ
ﺛـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
tha
th
ayn
3
beh
b
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för orm består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺛُﻌﺒَﺎﻥ och uttalas thu3baan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver