Arabiska för avsikt

3amd
ﻋَﻤﺪ
avsikt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsikt uttalas 3amd och skrivs ﻋَﻤﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsikt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsikt

Alla bokstäver i avsikt

ﻋَﻤﺪ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
 
ayn
3
mim
m
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avsikt består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻤﺪ och uttalas 3amd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsikt

fa3l blir 3amd

Vi har sett att det arabiska ordet för avsikt skrivs ﻋَﻤﺪ och uttalas 3amd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, m och d, blir ordet 3amd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsikt