Arabiska för trots

raghma
ﺭَﻏﻢَ
trots – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trots uttalas raghma och skrivs ﺭَﻏﻢَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trots består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ghayn som skrivs och uttalas gh och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trots

Alla bokstäver i trots

ﺭَﻏﻢَ
ﻏـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
ghayn
gh
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för trots består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﻏﻢَ och uttalas raghma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver