Arabiska för idé

khaaTir
ﺧَﺎﻃِﺮ
idé – maskulinum singular

Det arabiska ordet för idé uttalas khaaTir och skrivs ﺧَﺎﻃِﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet idé består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med idé

Alla bokstäver i idé

ﺧَﺎﻃِﺮ
ﺧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
kha
kh
alef
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för idé består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻃِﺮ och uttalas khaaTir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver