Arabiska för bygga

banaa
ﺑَﻨَﻰ
bygga – dåtid han
yabnii
ﻳَﺒﻨِﻲ
bygga – nutid han

Det arabiska verbet för att bygga skrivs ﺑَﻨَﻰ och uttalas banaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﻨِﻲ och uttalas yabnii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bygga består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bygga

Alla bokstäver i bygga

ﺑَﻨَﻰ
ﺑـ
ـﻨـ
ـﻰ
 
ﺑـ
ـﻨـ
ـﻰ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻰ
 
beh
b
nun
n
a
 
 
Det arabiska ordet för bygga består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺑَﻨَﻰ och uttalas banaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bygga

dåtid
nutid
han
banaa
ﺑَﻨَﻰ
han - dåtid
yabnii
ﻳَﺒﻨِﻲ
han - nutid
hon
banat
ﺑَﻨَﺖ
hon - dåtid
tabnii
ﺗَﺒﻨِﻲ
hon - nutid
jag
banaytu
ﺑَﻨَﻴﺖُ
jag - dåtid
'abnii
ﺃَﺑﻨِﻲ
jag - nutid