Arabiska för anseende, rykte

sum3a
ﺳُﻤﻌَﺔ
anseende, rykte – femininum singular

Det arabiska ordet för anseende, rykte uttalas sum3a och skrivs ﺳُﻤﻌَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anseende, rykte består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anseende, rykte

Alla bokstäver i anseende, rykte

ﺳُﻤﻌَﺔ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
sin
s
mim
m
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för anseende, rykte består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳُﻤﻌَﺔ och uttalas sum3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anseende, rykte

fu3la blir sum3a

Vi har sett att det arabiska ordet för anseende, rykte skrivs ﺳُﻤﻌَﺔ och uttalas sum3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är s, m och 3, blir ordet sum3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anseende, rykte