Arabiska för klädesplagg, klänning, kostym

ridaa'
ﺭِﺩَﺍﺀ
klädesplagg, klänning, kostym – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klädesplagg, klänning, kostym uttalas ridaa' och skrivs ﺭِﺩَﺍﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klädesplagg, klänning, kostym i:

'ardiya
ﺃَﺭﺩِﻳَﺔ
klädesplagg, klänning, kostym – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klädesplagg, klänning, kostym består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, dal som skrivs och uttalas d och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klädesplagg, klänning, kostym

Alla bokstäver i klädesplagg, klänning, kostym

ﺭِﺩَﺍﺀ
 
 
ـﺮ
ـﺪ
ـﺎ
 
ra
r
dal
d
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för klädesplagg, klänning, kostym består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺭِﺩَﺍﺀ och uttalas ridaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver