Arabiska för titta noga

tafarrasa
ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
titta noga – dåtid han
yatafarrasu
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺱُ
titta noga – nutid han

Det arabiska verbet för att titta noga skrivs ﺗَﻔَﺮَّﺱَ och uttalas tafarrasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺱُ och uttalas yatafarrasu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet titta noga består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med titta noga

Alla bokstäver i titta noga

ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
fa
f
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för titta noga består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺮَّﺱَ och uttalas tafarrasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för titta noga

tafa33ala blir tafarrasa

Vi har sett att det arabiska ordet för titta noga skrivs ﺗَﻔَﺮَّﺱَ och uttalas tafarrasa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och s, blir ordet tafarrasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som titta noga

Böjningsformer av titta noga

dåtid
nutid
han
tafarrasa
ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
han - dåtid
yatafarrasu
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺱُ
han - nutid
hon
tafarrasat
ﺗَﻔَﺮَّﺳَﺖ
hon - dåtid
tatafarrasu
ﺗَﺘَﻔَﺮَّﺱُ
hon - nutid
jag
tafarrastu
ﺗَﻔَﺮَّﺳﺖُ
jag - dåtid
'atafarrasu
ﺃَﺗَﻔَﺮَّﺱُ
jag - nutid