Arabiska för förarga

'aghDaba
ﺃَﻏﻀَﺐَ
förarga – dåtid han
yughDibu
ﻳُﻐﻀِﺐُ
förarga – nutid han

Det arabiska verbet för att förarga skrivs ﺃَﻏﻀَﺐَ och uttalas 'aghDaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐﻀِﺐُ och uttalas yughDibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förarga består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Dad som skrivs och uttalas D och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förarga

Alla bokstäver i förarga

ﺃَﻏﻀَﺐَ
ﻏـ
ـﻀـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻀـ
ـﺐ
 
ـﺄ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
ghayn
gh
Dad
D
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förarga består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻏﻀَﺐَ och uttalas 'aghDaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förarga

dåtid
nutid
han
'aghDaba
ﺃَﻏﻀَﺐَ
han - dåtid
yughDibu
ﻳُﻐﻀِﺐُ
han - nutid
hon
'aghDabat
ﺃَﻏﻀَﺒَﺖ
hon - dåtid
tughDibu
ﺗُﻐﻀِﺐُ
hon - nutid
jag
'aghDabtu
ﺃَﻏﻀَﺒﺖُ
jag - dåtid
'ughDibu
ﺃُﻏﻀِﺐُ
jag - nutid