Arabiska för ogilla

nafara
ﻧَﻔَﺮَ
ogilla – dåtid han
yanfiru
ﻳَﻨﻔِﺮُ
ogilla – nutid han

Det arabiska verbet för att ogilla skrivs ﻧَﻔَﺮَ och uttalas nafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻔِﺮُ och uttalas yanfiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ogilla består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ogilla

Alla bokstäver i ogilla

ﻧَﻔَﺮَ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
nun
n
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ogilla består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻔَﺮَ och uttalas nafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ogilla

fa3ala blir nafara

Vi har sett att det arabiska ordet för ogilla skrivs ﻧَﻔَﺮَ och uttalas nafara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, f och r, blir ordet nafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ogilla

Böjningsformer av ogilla

dåtid
nutid
han
nafara
ﻧَﻔَﺮَ
han - dåtid
yanfiru
ﻳَﻨﻔِﺮُ
han - nutid
hon
nafarat
ﻧَﻔَﺮَﺕ
hon - dåtid
tanfiru
ﺗَﻨﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
nafartu
ﻧَﻔَﺮﺕُ
jag - dåtid
'anfiru
ﺃَﻧﻔِﺮُ
jag - nutid