Arabiska för alienera, skrämma bort

naffara
ﻧَﻔَّﺮَ
alienera, skrämma bort – dåtid han
yunaffiru
ﻳُﻨَﻔِّﺮُ
alienera, skrämma bort – nutid han

Det arabiska verbet för att alienera, skrämma bort skrivs ﻧَﻔَّﺮَ och uttalas naffara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻔِّﺮُ och uttalas yunaffiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alienera, skrämma bort består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alienera, skrämma bort

Alla bokstäver i alienera, skrämma bort

ﻧَﻔَّﺮَ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
nun
n
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för alienera, skrämma bort består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻔَّﺮَ och uttalas naffara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för alienera, skrämma bort

fa33ala blir naffara

Vi har sett att det arabiska ordet för alienera, skrämma bort skrivs ﻧَﻔَّﺮَ och uttalas naffara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, f och r, blir ordet naffara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som alienera, skrämma bort

Böjningsformer av alienera, skrämma bort

dåtid
nutid
han
naffara
ﻧَﻔَّﺮَ
han - dåtid
yunaffiru
ﻳُﻨَﻔِّﺮُ
han - nutid
hon
naffarat
ﻧَﻔَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tunaffiru
ﺗُﻨَﻔِّﺮُ
hon - nutid
jag
naffartu
ﻧَﻔَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'unaffiru
ﺃُﻧَﻔِّﺮُ
jag - nutid